Abonnemangsvilkår

Generella upplysningar
Fialipo ApS
CVR-nr. 40276424
Sleipnersvej 17, Port 3
4100 Ringsted
info@fialipo.se

Betalning
Vi accepterar följande kort: Visa, Mastercard.
Det är inga kortavgifter.

Leverering
Frakten på Fialipo är gratis för medlemmar. Dit paket / packar blir levereret med PostNord eller DAO
Bindningsperiod 
På Fialipo har vi ingen bindning, de första 14 dagar är gratis og härefter är priset 189,- pr månad. Sägs detta upp inför for de första 14 dagar drar vi inte för ditt medlemskap.

Säga upp 
Ditt medlemskap kan alltid sägas upp, sägs medlemskapet upp mitt i en period, stoppar det först vid utlopp av denna – härefter vill du inte bli uppkrävt yttligare.
Ditt medlemskap kan sägas upp under ”Mitt abonnemang” om du loggar in – eller på info@fialipo.se , upplys här ditt order nr och din email. 

Ångerrätt
Som konsument har du 14 dagars ångerrätt, när du handlar hos oss. 
Ångerrättsfristen utlöper 14 dagar efter den dag, vi har ingået avtalen. 
Fristen innebär, att du har 14 dagar från avtalsdagen till att ge oss besked om, att du vill ångra. Du kan senda en mail till info@fialipo.se eller benytta standardångerformulären, som du hittar nederst i vilkåren. 

Återbetalning 
Om du ångrar ditt abonnemang til tiden, refunderar vi det inbetalade belopp till dig utan onödvändig försening och senast 14 dagar från den dag, som vi har mottagit besked om att du vill ångra avtalen. Vi återbetalar pengarna med samma betalingssätt, som du använde vid köpet, medmindre vi har avtalt annat. 

Om det är något fel med abonnemanget
Om du inte är nöjd med abonnemanget kan du kontakta oss på info@fialipo.se
Köpslagens mangelsregler gäller inte för abonnemanger. 
Om du har 2 års reklamationsrätt efter reglerna i köpslagen beror därför av, vad det skal levereres i förbindelse till abonnemangsavtalen: 

Leverering af varor
Vid leverering av varor har du reklamationsrätt i 24 månader. Kontakta oss innan du sänder varan.
Om din reklamation är rigtig, betyder det, att du antingen kan få varan reparerat, ombytt, pengarna åter eller ett avslag i prist, beroende av den konkreta situation.

Du skal reklamera inför ”rimlig tid” efter, att du har upptäckt felen. Om du reklamerar inför två månader efter, att felen är upptäckt, vil reklamationen alltid vara til tiden. 

Drag på ditt kort
Du kan alltid återkalla din tillåtelse till, att vi drar ett belopp på ditt kort. Du kan också göra invändningar vedrörande ”oautoriserede debiteringer” hos din kortleverantör, dock senast 8 veckor efter debiteringen, med mindre annat framgår av ditt avtal med kortleverantören.

Persondatapolitik 
Vi har användning för följande upplysningar, när du handlar hos oss:
Namn, adress, tlf.nr. og mailadress. 
Vi registrerar och vidarger de personupplysningar, som är nödvändiga för att kunna leverere varan till dig. 
Personupplysningarna registreras hos Fialipo ApS og sparas i fem år, härefter raderas upplysningarna. 
Vi sammarbetar också med en rad andra firmaer, som sparar og behandlar data. Firmaerna behandlar uteslutande upplysningarna på våra vägar och får inte annvända dem till egna förmål. 

Vi sammarbetar bara med databehandlere i EU eller i länder, som kan ge dina upplysningar tillräckligt skydd. 
Den dataansvarliga på https://Fialipo.se er Direktören Du har rätt till att få upplyst, vilka upplysningar vi behandlar om dig.
Om du menar, att upplysningarna är fel, har du rätt till att få dem rättat. I några tillfällen har vi plikt till att radera dina persondata, om du ber om det. Det kan f.ex. vare om dina data inte längre är nödvändiga i förhållande till det föremål, som vi skulle använda dem till. Du kan også kontakta oss, om du menar, att dina persondata blir behandlat i strid med lagen. Du kan skriva till oss på: info@fialipo.se

Överklaga
Om du som konsument vill klaga över ditt köp, skal du kontakta info@fialipo.se. Om det ikke lyckas oss att hitta en lösning, kan du sända ett klagomål till: 

Center for Klageløsning 
Nævnenes Hus 
Toldboden 2 
8800 Viborg 
www.forbrug.dk

Har du adress i ett annat EU-land än Danmark, kan du klaga till EU-Kommissionens online klageportal här - http://ec.europa.eu/odr 

Standardångerformulär
(Denna formulär utfylls och returneras bara, om ångerrätten görs gällande) 

Till:
Fialipo ApS
Sleipnersvej 17, Port 3
4100 Ringsted
E-mail: info@fialipo.se

Jeg meddelar härmed, att jag önskar att göra ångerrätten gällande i förbindelse med min köpsavtal om följande varor/tjänster:

__________________________________________________________________________________
Beställt den: _______________________________
Mottagit den: _______________________________
Konsumentens namn: ______________________________________________________________________
Konsumentens adress: ___________________________________________________________________
Konsumentens underskrift: _________________________________________
Datum: _________________
(bara om formulärens innehåll meddelas på papper)